The Dwarven Exploits

The New Highbulp

De dawi trekken zich terug om te rusten. Urarens koorts wordt heftiger, waarop Norbin op zoek gaat naar natuurlijke koortsremmer.
De volgende dag keren zij terug en gaan de rechter gang in omdat zij gejammer en gesnik horen. Na een kort kat en muisspel met een demoontje ter groote van een kat stuiten zij op een grot waar ruwe cellen zijn gemaakt en twee sekteleden in een hinderlaag liggen.
Uraren wordt overmand door de goddeloze compulsie om weg te rennen waarna zij aangevallen wordt door een grotalien die haar probeert te wurgen. Norbin ondertussen is in gevecht met de overgebleven sesktelid en weet hem uiteindelijk te overmannen, maar niet voordat hij op goddeloze manier plotseling een kneuzing in zijn ribbenkas en een snijwond in zijn been krijgt.

In de cellen bevinden zich een drietal Gully Dwarves die hem smeken om vrijgelaten te worden. Nadat Uraren zich weer met Norbin herenigt zien zij een zombie Ogre naderen. Een kort doch heftig gevecht waarbij Norbin op heldhaftige manier een doodsklap van de ogre opving om Uraren te redden en daardoor zelf bijna het loodje legde.

Uraren bevrijdt de Aghar waarna zij hun dankbaarheid uiten door haar te knuffelen en uit te roepen tot hun nieuwe Highbulp Raaruren of Urinen…

Samen verlieten zij het complex om tot rust te komen.

Gully_Dwarves.jpg

Comments

Clau

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.