The Dwarven Exploits

The Doom of Kolbuldir

De groep Dawi staat buiten in de sneew, achter hun de gebroken buitenpoort van Kolbuldir. Voor eeuwig verbannen van hun thuisplaats, juist nu Kolbuldir voor zijn grootste uitdaging staat. Wat nu?

Grimgar Blackplate’s oordeel was hard maar onvermijdelijk. Zevenenzestig doden, ruim honderd zwaar gewonden of verminkten en de overgave van Kolbuldir aan slavernij en onderdrukking.

Dawi kennen geen doodstraf zoals veel barbaarse mensen. Excommunicatie uit de clan, de gemeenschap en de kerk is een straf die voor Dawi zwaarder is dan de doodstraf. Sommigen hunkeren dan naar verlossing door de dood en storten zich ongepaneerd in gevechten, hopend op een glorieuze dood.

De plotselinge komst van de rode draak Flashsyllmothra, ook wel Flash genoemd, maakte een eind aan de belegering van Kolbuldir maar een begin van onderdrukking en slavernij. Haar komst was niet toevallig maar het directe gevolg van enkele leden van de gemeenschap die zich roekeloos inlieten met gevaarlijke magische voorwerpen. Een echte Dawi weet dat arcane magie altijd gevaarlijk is en nooit te vertouwen is, laat staan een van de gevaarlijkste voorwerpen uit de geschiedenis van Ansalon!

AthasianDragon222.jpg

Een kort en kansloos gevecht was het geweest toen Flash met veel geweld door de buitenpoort kwam. Na slechts een keer vuurspuwen was het al beslist, maar het koste een tweede keer om de dappere Dawi direct op hun knieen te dwingen. De rook die daarbij ontstond was van ver gade geslagen door Dolak, Uraren, Norbin en Ovina op hun terugtocht uit Old Kobuldir.

De groep was eerlijk geweest in hun daden en pleitte voor Ovina die hen had gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van hun daad. Naast verbanning werden Dolak en Uraren getatoeerd met de rune van vijand en verraad: een waarschuwing voor andere dawi-gemeenschappen.

Nu, buiten de poort van Kolbuldir, wachtte hen een onzekere toekomst. Volgens Norbin is er ten zuid-oosten een stad genaamd Pashin die voor de oorlog met Chaos bij Silvanesti hoorde maar die nu door mensen werd bezet. Wellicht dan maar daar heen?

Comments

Clau

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.