The Dwarven Exploits

De machtige rode draak Flashsyllmothra

De Dawi zetten hun toch voort naar Kolbuldir.
Ze komen langs de grot van de Sabeltant tijger, die nog steeds niet terug lijkt te zijn.
Op een uur of 2 afstand van Kolbuldir, zien de dawi grote rookpluimen opstijgen. Het moet in de richting van hun geliefde stad zijn en ze zetten stevig de pas erin.

Als ze aankomen zien rook uit de buitenpoort komen en deze is ook (Gedeeltelijk) vernietigd. We snellen ons naar binnen, wapens gereed en klaar voor de strijd. Maar binnen aangekomen horen we alleen gejammer en geen wapen gekletter.

Even verderop zien we een gigantische rode draak op het stadsplein liggen. Het wezen maakt een ontspannen indruk, met zelfs zijn staart gedrappeerd over de tempel van Reorx. De Dawi gaan langs wat achterafwegen om te zoeken naar overlevende of militie. Evenlater komen ze Kilil Rustytankard tegen die strompelt door de straten.
Hij verteld ons dat de draak ineens aankwam en schreeuwde dat hij was opgeroepen. Hij wou het voorwerp en anders zou hij de stad in de as leggen. Daarnaast zou hij ons roepen en moesten alle Dawi op het plein verschijnen.

De groep besefte zich dat een dragonlance en de schubben van magna misschien de draak nog verder zouden provorceren. Hierop vertopten Dolak Steelsinger en Norbin Brightbeard de draken voorwerpen buiten Kolbuldir, terwijl Uraren Stonetankard verder op onderzoek uitging.

Na een korte tijd riep de Draak Flashsyllmothra de Dawi bijeen op het plein. Eerst in de Drakentaal en daarna in het dwergs, wat een beetje vreemd was. Hij gaf ons 1 dag om het voorwerp te presenteren wat hem hierheen had geroepen en als we dat niet deden, zou hij ons allen vernietigen.
Daarna vloog hij weg.

Uraren besefte dat het voorwerp hoogstwaarschijnlijk de Dragon Orb was en dat Dolak het wezen hierheen zou hebben geroepen. Ze haasten zich naar buiten om zo haar companen even afzijdig te houden en het hun te vertellen.
De groep moest nu een plan verzinnen om het geheel aan de Thane te vertellen, maar het liefst wel onder 4 ogen.

De groep baanden zich een weg door de menigte op het plein en wist bij de Thane Grimgar Blackplate en de rest van de machtshebbers te komen, die allen druk in gesprek waren over wat er nu moest gebeuren.

De groep kon de Thane en ook de hoge priester van Reorx Splint Sparkstriker even apart nemen, al probeerde ze dit wel (en faalde). Hierdoor moesten ze het verhaal voor de hele raad leggen. Norbin gaf een mooi pleidooi dat het nier Dolak zijn fout was, maar het vervloekte Orb.
Dit alles mocht niet baten en Dolak werd in gevangenschap gezet en de andere 2 zouden op een later tijdstip ondervraagd worden.

Na de ondervraging, werd de groep openlijk veroordeeld. Waarbij Dolak Steelsinger en Uraren Stonetankard allebei de tattoeage van: vijand/verrader op hun voorhoofd kregen. Dit om aan alle dawi te waarschuwen.
Daarna werd iedereen onceremonieel verbannen van Kolbuldir.

De groep wilde wel hun eer redden en besloot om Kolbuldir alsnog te helpen zelfs in banningsschap. Gelukkig wist Norbin de ligging van bepaalde plaatsen in de omgeving. Zo kon ge groep bedenken hoe ze het beste hulp konden krijgen.

Emily moet nog even bedenken hoe het met Ovina zit, ivm verbannen enzo (aangezien zij de famous persoon is die Kolbuldir eigenlijk moest redden).

Comments

mehbla1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.