The Dwarven Exploits

Breaking the Siege

Schuilend in een grot die riekt naar muskus en urine, overnachten de Dawi op een lege maag. In de nacht krijgen zij bezoek van een misterieus reptielachtig persoon omwikkeld in een grote lederen cape. Er lijkt kou van hem afstralen als een soort condens. Na een ongemakkelijk gesprek waarin beide partijen elkaar lijken af te tasten vervolgt het wezen zijn weg.

FrostDraconian1.jpg

De dag erna vervolgt de groep haar tocht door de bergen. Enkele uren later bereiken zij de buitenplaats van Kolbrdir die verdacht rustig is en slechts bewaakt wordt door een Dawi dimwit…

Het blijkt dat Kolbuldir beleged wordt door de Theiwar. De groep brengt verslag uit bij Splint Sparkstriker en Grimgar Blackplate die hen later de opdracht geven om terug te gaan naar de oude ruines om naar het Aanbeeld des Tijds te zoeken. Volgens de legendes zou dit de plek geweest zijn waar de Device of Time Traveling gemaakt is en hopelijk zou hier iets kunnen zijn dat Kolburdir zou kunnen helpen te overleven.

De thane geeft de groep wat zij nodig hebben om op weg te gaan. Het klinkt echter als een shot in het donker en heeft iets wanhopigs. Wat is er gaande en waarom is dit Aanbeeld des Tijds zo belangrijk?

Comments

Clau

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.